Työntekijät

Hyvä ilmapiiri lähtee aikuisista, jotka omalla esimerkillään luovat samaa ilmapiiriä myös lapsille. Vilpittömästi voimme sanoa, että jokainen meidän työntekijämme kokee työnsä merkitykselliseksi ja he ovat sitoutuneita työhönsä. Meille on erittäin tärkeää työntekijöiden hyvinvointi, tapaamme ja keskustelemme säännöllisesti. Pyrimme kehittämään toimintaa yhdessä työntekijöiden kanssa, eikä pelkästään johdon sanelemana. Mitä paremmin työyhteisö voi, se näkyy suoraan asiakastyössä. Tärkeintä on, että nuoret saavat asiantuntevaa ja moniammatillista apua itselleen. Meillä on hyvä yhteishenki ja pidämme huolta toisistamme. Olemme kiitollisia jokaisesta työntekijästä, he ovat tämän yrityksen sielu.