Kasvatuskäytännöt

Laadukas arki merkitsee meille nuoren kokonaisvaltaista huolenpitoa, johon kuuluu koulunkäynnin tukeminen, kahdenkeskeiset keskustelut turvallisen aikuisen kanssa sekä kotiharjoittelut. Tärkeintä meille on taata nuorille turvallinen ja välittävä arki, jossa keskeistä on strukturointi, johdonmukaisuus ja ennakoitavuus. Kasvatuskäytännöissä tärkeintä ovat yhdessä sovitut asiat, säännöt ja seuraamukset. 

Nuorille tärkeää on tietenkin vapaa-aika: kaverit, harrastukset ja aikuisten kanssa yhdessä tekeminen. Kannustamme nuoria laadukkaaseen vapaa-ajan viettoon ja yritämme löytää jokaiselle nuorelle mielekästä tekemistä. Ruokailu tapahtuu aina yhdessä, ellemme sovi toisin. Ruoan valmistamme itse alusta loppuun ja suosimme kotimaisia raaka-aineita. Huomioimme jokaisen lapsen yksilöllisen ruokavalion ja pyrimme tekemään monipuolista ruokaa. Pidämme tärkeänä opettaa nuorille arjen taitoja, joihin olennaisina kuuluvat ruoanlaitto, kotityöt (mm. pyykinpesu ja siivous), rahankäyttö ja kierrätys.