Nuori ja verkostot

Jokaisella nuorella on itsemääräämisoikeus – käytännössä nuori osallistuu oman elämänsä rakentamiseen, turvallisten aikuisten tukemana. Jokainen nuori on ainutlaatuinen ja haluamme tuoda esiin heidän hyvät puolensa, emme kuitenkaan pelkää puhua myöskään vaikeista asioista. Nuoren elämässä tärkeintä on perhe. Vanhempien kanssa pidämme tiiviisti yhteyttä ja meille on tärkeää, että välillemme syntyy kasvatuskumppanuus. Tämä tukee nuoren arkea ja sopeutumista sijaishuoltoon sekä myöhemmin perheen uudelleen yhdistymistä. Muita tärkeitä verkostoja ovat sosiaalityöntekijät, koulu ja terveydenhuolto – hyvä yhteistyö takaa nuorelle paremman hoidon.