Asta ja Emmi

Asta-Maria Rossi on koulutukselta Sosionomi (AMK), lisäksi hän on käynyt ryhmätheraplay-koulutuksen sekä yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon. Astalla on kertynyt työkokemusta lastensuojelusta jo lähes 20 vuoden ajalta, palvelujärjestelmän jokaisesta osasta, pääosin sijaishuollosta ja esimiestehtävistä. 

Emmi Takala on koulutukselta Sosionomi (YAMK), lisäksi Emmi on suorittanut lastenpsykiatrian erityisopinnot ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon. Työkokemusta lastensuojelusta Emmillä on noin 15 vuoden ajalta, pääosin sijaishuollosta, mutta myös perhetyöstä ja jälkihuollosta.

Työssämme kaiken keskiössä on aina nuori ja hänen lähiverkostonsa, turvallinen arki, sekä mahdollinen kotiutuminen tai itsenäistyminen.